Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Sepcial Promotion

Ramenný kĺb je kĺb s najväčším rozsahom pohybu v ľudskom tele. Umožňuje obrovský rozsah hybnosti a zároveň je schopný veľkej sily. Práve pre tieto unikátne schopnosti je veľmi náchylný na poranenia. Natrhnutia svalov a šliach, degenerácie kostí a chrupaviek spôsobujú stratu jeho funkcie. Pozostáva z kostí, ligament a svalových skupín. Kosti ramenného kĺbu - kľúčna kosť – clavicula, lopatka – scapula a ramenná kosť - humerus. Tieto kosti spolu vytvárajú dva kĺby - akromioklavikulárny /AC kĺb/, ktorý je umiestnený medzi distálnou časťou klavikuly a akromionom /časť lopatky, ktorá tvorí najvyššie miesto ramenného kĺbu/ a glenohumerálny /GH kĺb/.

Glenohumerálny kĺb - ramenný kĺb je typ guľovitého kĺbu s plytkou kĺbnou jamkou. To umožňuje veľký rozsah pohybu prakticky do všetkých strán. "Guľa" - ramenná hlavica je vrchnou časťou ramennej kosti a "jamka" je glenoid - miskovitá časť vonkajšieho okraja lopatky, do ktorej hlavica zapadá.
    
Okraj glenoidu je rozšírený chrupavkovou časťou, ktorá sa volá - labrum. Pomocou tejto štruktúry sa úpína kĺbne púzdro a stabilizačné väzivá /glenohumerálne ligamentá/ ramenného kĺbu na kostenný okraj kĺbnej jamky. Kĺbne púzdo je pokryté tenkou synoviálnou výstelkou /synóvia/.

Rotátorová manžeta je štruktúra skladajúca sa zo šliach s príslušnými svalmi, ktoré udržiavajú hlavicu ramennej kosti v kĺbnej jamke a zároveň umožňujú hybnosť a silu ramenného kĺbu.
Vakovité štruktúry - burzy - napomáhajú jemnému kĺzaniu medzi jednotlivými štruktúrami. Najväčšia „subakromionálna“ burza ochraňuje šľachy rotátorovej manžety od kostnej časti akromionu.

loading...
Volajte nám+421907722377 (aj SMS)
Píšte náminfo@ortopedickecentrum.sk
Navštívte násNitra a Galanta