Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Sepcial Promotion


Ako vzniká poškodenie ACL?


Jeden z najbežnejších spôsobov poranenia ACL je priamy náraz do kolena, čo sa stáva najmä pri futbale alebo páde na lyžiach. Pri takýchto úrazoch dochádza k abnormálnej polohe a rotácii kolenného kĺbu, následkom čoho sa poškodí jedno alebo viaceré väzivá v kolene. Avšak, vo väčšine prípadov dochádza k poškodeniu väzu bez kontaktu kolena s iným predmetom. Takéto bezkontaktné úrazy vznikajú po dopade, doskoku na vystretú končatinu, alebo pri náhlej zmene smeru. Najčastejšie pri basketbale, futbale a volejbale.

Aké sú príznaky poškodenia skríženého väzu?


Poškodenie predného skríženého väzu je často spojené s počuteľným "prasknutím" v kolene pri úraze. Následná bolesť a vznik opuchu kolena po niekoľkých hodinách je typickým prejavom ruptúry ACL. Pacienti väčšinou navštívia lekára na pohotovosti, ktorý im vykoná punkciu krvi z kolenného kĺbu. Obmedzenie hybnosti a opuch trvá niekoľko dní. Následne sa po niekoľkých dňoch tieto príznaky zmierňujú.

Ako sa diagnostikuje poškodenie ACL?


Poškodenie ACL zväčša prinúti pacienta vyhľadať lekársku pomoc. Pri vyšetrení špecialistom sa zväčša dá diagnostikovať poškodenie väziva kolenného kĺbu. Avšak, poškodenie ďalších mäkkých tkanív kolena je pri opuchu a bolesti ťažko posúditeľné. Následné vyšetrenie magnetickou rezonanciou alebo artroskopická operácia definitívne odhaľuje vážnosť poškodenia štruktúr kolena.

Budem potrebovať operáciu?


Ide o najčastejšie kladenú otázku v prípade poranenia ACL. Odpoveď sa líši z prípadu na prípad. Indikácia na operáciu si vyžaduje zváženie viacerých faktorov. Patria k nim úroveň športovej aktivity a očakávania pacienta. U mladých pacientov, ktorí sa chcú vrátiť do vrcholového športu a majú nestabilné koleno, alebo primárne vyšetrenie vykazuje kompletné poškodenie predného skríženého väzu, je operačná liečba doporučovaná väčšinou špecialistov v tejto problematike. U starších ľudí, ktorí športujú rekreačne alebo vôbec a klinické prejavy nestability sú len mierne, je konzervatívna liečba často úspešná.

V prípade operačnej liečby je následná rehabilitácia dôležitým faktorom znovunadobudnutia plnej hybnosti a sily kolenného kĺbu. Posilňovanie okolitých svalov umožňuje návrat do športových aktivít s podpornou ortézou alebo bez nej, v závislosti od pooperačnej úrovne stability kolena a sily okolitých svalov.

loading...
Volajte nám+421907722377 (aj SMS)
Píšte náminfo@ortopedickecentrum.sk
Navštívte násNitra a Galanta