Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Sepcial Promotion

Kolenný kĺb napriek svojmu jednoduchému vzhľadu patrí medzi najkomplikovanejšie kĺby. Zároveň ide o najčastejšie poranený kĺb v ľudskom organizme. Skladá sa zo štyroch kostí. Najväčšia stehenná kosť /femur/ sa spája s oboma kosťami predkolenia /tíbia,fibula/ pomocou kĺbneho púzdra a väziva. Jabĺčko /patela/ sa nachádza v prednej časti kolena a pri ohýbaní kĺže v stehennom kostennom záreze /sulcus femoris/. Koleno sa pri svojom pohybe nielen vystiera a ohýba, ale zároveň vykonáva viaceré ľahké rotačné pohyby. Základnými svalovými skupinami sú musculus quadriceps femoris nachádzajúci sa na prednej časti stehna a hamstringy na zadnej strane.

Kĺbna chrupavka


Pokrýva vnútrokĺbne dotykové plochy kĺbu. Spolu s kĺbnou tekutinou, ktorá sa tvorí v kĺbnom púzdre, napomáha hladkému pohybu kĺbu a zabraňuje jeho opotrebovaniu. V mladosti je chrupavka jemná a hladká, starnutím postupne vysychá, puká, až sa postupne deformuje a odlučuje. Hovoríme o artróze.

Meniskus


Meniskus je presne a špeciálne tvarovaná chrupavka do mesiačikovitého C tvaru, nachádzajúca sa na oboch stranách kolena medzi stehennou kosťou /femur/ a kosťou predkolenia /tíbiou/. Rozoznávame vnútorný - mediálny meniskus a vonkajší - laterálny meniskus. Ich hlavnou úlohou je tlmenie nárazov pri skokoch a dopadoch na koleno a zároveň stabilizujú kolenný kĺb vyplnením nerovnakých tvarov naliehajúcich kostí v kolene.

Skrížené väzy


Sú hlavnými stabilizátormi kolena. Predný skrížený väz /ACL/ a zadný skrížený väz /PCL/ sa navzájom krížia v strede kolena. Predný stabilizuje posun predkolenia voči posunu dopredu a zadný proti posunu dozadu. Po stranách sa nachádzajú bočné väzy - vnútorný kolaterálny väz /LCM/ a vonkajší kolaterálny väz /LCL/. Väzy plnia svoju funkciu najmä pri kombinovaných rotačných pohyboch. Takže pri ich poškodení dochádza ku zníženiu až strate stabilizačnej funkcie, čo má za následok nestabilitu kolena. Sumárne povedané - kosti kolena sú jeho pevnou oporou, svaly sú zdrojom pohybu a väzivá stabilizujú kĺb v jednotlivých polohách.

loading...
Volajte nám+421907722377 (aj SMS)
Píšte náminfo@ortopedickecentrum.sk
Navštívte násNitra a Galanta